بازی‌ مقاومت البرز - شهروند ساری

لیگ برتر فوتسال لیگ برتر هفته 2

مقاومت البرز

3 6

شهروند ساری

18:00 1398/04/19

بازی های رو در روی مقاومت البرز و شهروند ساری

لیگ برتر فوتسال

مقاومت البرز

6
6

شهروند ساری

16:00
1397/09/30
لیگ برتر فوتسال

شهروند ساری

3
1

مقاومت البرز

18:00
1397/06/09
لیگ برتر فوتسال

مقاومت البرز

1
5

شهروند ساری

15:30
1396/08/16
لیگ برتر فوتسال

شهروند ساری

2
2

مقاومت البرز

17:00
1396/04/18