بازی‌ کره‌جنوبی - ایران

دوستانه هفته 1

کره‌جنوبی

1 1

ایران

15:30 1398/03/21

بازی های رو در روی کره‌جنوبی و ایران

جام جهانی

ایران

0
0

کره‌جنوبی

16:30
1396/06/09
جام جهانی

کره‌جنوبی

0
1

ایران

18:15
1395/07/20
جام جهانی

ایران

1
0

کره‌جنوبی

16:30
1392/03/28
جام جهانی

کره‌جنوبی

0
1

ایران

20:00
1391/07/25

اخبار بازی