بازی‌ ماشین‌سازی‌تبریز - پدیده شهرخودرو

لیگ برتر ایران هفته 30

ماشین‌سازی‌تبریز

1 2

پدیده شهرخودرو

21:30 1398/02/26

بازی های رو در روی ماشین‌سازی‌تبریز و پدیده شهرخودرو

لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

2
2

پدیده شهرخودرو

17:03
1397/09/16
لیگ برتر ایران

پدیده شهرخودرو

2
0

ماشین‌سازی‌تبریز

17:01
1396/01/18
لیگ برتر ایران

ماشین‌سازی‌تبریز

0
1

پدیده شهرخودرو

14:34
1395/09/05
لیگ آزادگان

پدیده شهرخودرو

1
1

ماشین‌سازی‌تبریز

14:30
1391/11/28

اخبار بازی