بازی‌ پدیده شهرخودرو - سپاهان

لیگ برتر ایران هفته 29

پدیده شهرخودرو

1 1

سپاهان

21:31 1398/02/21

بازی های رو در روی پدیده شهرخودرو و سپاهان

لیگ برتر ایران

پدیده شهرخودرو

0
1

سپاهان

15:15
1397/09/09
لیگ برتر ایران

پدیده شهرخودرو

0
4

سپاهان

15:15
1396/10/08
لیگ برتر ایران

سپاهان

0
4

پدیده شهرخودرو

19:00
1396/05/13
لیگ برتر ایران

سپاهان

1
1

پدیده شهرخودرو

14:04
1395/10/24

اخبار بازی